Parkovací dom Obchodná - Žilina

Administratívna budova
Nezrealizované

Projekt výstavby moderného parkovacieho domu na Obchodnej ulici, Žilina-Vlčince. Nové parkovacie miesta by mali byť zo strany obyvateľov bytových domov B.S. Timravy umiestnené pod povrchom zeme. Súčasná zelená plocha s verejne dostupnou lúkou by zostala tak zachovaná a v rámci jej revitalizácie by pribudol na nej aj nový mobiliár, detské a workoutové ihrisko.

Stiahnuť brožúru

Parkovacíh miest

312 (750)

Poschodia

3 (4)

Nové parkovacie miesta mali byť zo strany obyvateľov bytových domov B.S. Timravy umiestnené pod povrchom zeme. Súčasná zelená plocha s verejne dostupnou lúkou by zostala tak zachovaná a v rámci jej revitalizácie by pribudol na nej aj nový mobiliár, detské a workoutové ihrisko. Na pozemku sa mala usktočniť náhradná výsadba nových a minimálne 6-metrov vysokých stromov. V rámci parkovacieho domu by boli vyčlenené aj priestory pre občiansku vybavenosť, napríklad novú kaviareň, obchod, či služby pre občanov. Znížením počtu parkovacích miest oproti pôvodnému variantu viac ako o polovicu, by nedošlo k výraznému zaťaženiu dopravy a ovzdušia v tejto lokalite.

Zároveň by parkovací dom prešiel certifikáciou Parksmart, v rámci ktorej je veľký dôraz kladený na to, aby miesta boli využité nonstop a parkovací dom nebol jednoúčelový.

Projekt nebol zrelizovaný kvôli nesúhlasu občanov.

Prečo parkovací dom

9 z 10 Žilinčanov má problém s parkovaním

Nedostatok parkovacích miest je jedným z najväčších problémov nášho mesta a takmer 9 z 10 Žilinčanov je nespokojných so súčasným stavom podľa prieskumu agentúry 2Muse.

Parkovanie na úkor zelene

Nedostatok parkovacích miest na Vlčincoch spôsobuje, že parkujúce autá sú na verejných priestranstvách a ničia zeleň. V horšom prípade blokujú menšie ulice napr. príjazd pre hasičov či záchranárov.

Nedostatok parkovacích miest znižuje kvalitu bývania

Nedostatok parkovacích miest sa stále prehlbuje a znižuje kvalitu bývania. obyvatelia často beznádejne krúžia, kým nájdu miesto pre svoje auto.

Bližšie k obyvateľom

Aby nové parkovacie miesta boli ľudia ochotní skutočne využívať, navrhovali sme nové umiestnenie parkovacieho domu tak, aby vo vzdialenosti 300 m, čiže 5 minút chôdze, malo k nemu prístup až 2000 bytov, zatiaľ čo na Poštovej by malo prístup do 5 minút chôdze len 600 bytov.

Chránime zeleň a verejné priestory

Nový parkovací dom pojme až 750 áut na ploche iba 3-tisíc m2, zatiaľ čo na uliciach zaberá takéto množstvo áut vrátane príslušných komunikácií 26-tisíc m2.

Benefity projektu

Ekologický prístup

Parkovací dom by slúžil za tie isté stavebné náklady a tú istú ekologickú záťaž územia naraz na dva účely. Cez pracovné dni v pracovnom čase, čo je 20% v roku pre zamestnancov kancelárií, zvyšok času by tieto miesta využívali práve ľudia, ktorí prídu z práce domov večer, na víkendy a sviatky.

Vysadíme nové stromy

Zelená strecha, 2 zo 6 poschodí parkovacieho domu by boli zapustené pod povrchom zeme a jeho steny budú perforované, teda parkovací dom by nebol uzatvorený. Zároveň by boli vyadené pri parkovacom dome už vzrastlé stromy.

Dostupnosť pre všetkých

Parkovanie by bolo dostupné za veľmi výhodných podmienok všetkým miestnym obyvateľom a obsahovalo by aj miesta pre invalidov, 48 nabíjacích staníc či carwellnes. Parkovacie miesta sa by sa nepredávali individuálnym vlastníkom a zostali tak dostupné pre všetkých. Išlo by tak o prvý parkovací dom v Žiline, ktorý by slúžil celej verejnosti.

Nové detské ihrisko a nové multifunkčné športovisko

Ako investor sme sa zaviazali postaviť úplne nové detské ihrisko. a zároveň vybudovať aj multifunkčné športovisko pre futbal a basketbal.

Napojenie na alternatívnu dopravu

Plán bol parkovací dom napojiť aj na iné formy dopravy. V blízkosti je autobusová zástavka alebo alternatívne formy dopravy, ako napr. KIA bike a elektrokolobežky.

Moderné technológie

Fungovanie parkovania by zabezpečovali najmodernejšie technológie a celý proces by fungoval aj na báze mobilnej aplikácie.

Galéria projektu

Lokácia projektu

Kontakt

developer

Reinoo a.s.

web

www.pdvlcince.sk

email

reinoo@reinoo.com