Objavte význam LEED a WELL certifikácie

8.03.2024

V práci trávi človek približne 8 hodín denne a priestor, v ktorom sa nachádza ovplyvňuje jeho pracovný výkon. Pri výstavbe moderných, zelených budov sa dnes berie ohľad predovšetkým na ich energetickú úspornosť a jej dosah na okolie. Podstatné je navyše aj to, ako budú stavby vplývať na svojich používateľov – ľudí.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a WELL (Building Standard) sú dva z najuznávanejších systémov certifikácie pre budovy, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť, zdravie a pohodu zamestnancov. Tieto certifikácie sú určené na zvýšenie kvality vnútorného a vonkajšieho prostredia budov, pričom sa kladie dôraz na efektívne využívanie zdrojov, zníženie environmentálneho dopadu a zabezpečenie zdravého prostredia pre zamestnancov.

LEED Certifikácia

LEED - je hodnotiaci systém vytvorený asociáciou Green Building Council v USA založenou v roku 1993. GBC US združuje vyše 20 000 členov, medzi ktorými sú akademici, architekti, projektanti, realizačné firmy, výrobcovia materiálov a komponentov, developerské spoločnosti. Ich cieľom je transformovať spôsob, akým sú navrhované, stavané a prevádzkované budovy a mestá, tak vytvárať zdravšie a príjemnejšie prostredie a súčasne zvýšiť kvalitu života.

Certifikát LEED hodnotí:

- Ekológiu miesta

- Hospodárenie s vodou

- Energia a atmosféra

- Použité materiály a zdroje

- Kvalita vnútorného prostredia

- Inovácia

- Regionálne priority

- Interaktívny proces

WELL Certifikácia

WELL -WELL Building Standard je prvý certifikačný systém zameraný výhradne na zdravie a pohodu ľudí v budovách. Certifikát posudzuje budovy na základe niekoľkých kategórií, ako sú vzduch, voda, výživa, svetlo, pohyb, tepelný a zvukový komfort, myseľ a komunita. Zdravé pracovné prostredie prispieva k lepšej produktivite, tvorivosti a sústredenosti zamestnancov. Prístup k odpočinkovým zónam, zdravému stravovaniu či podpora športového životného štýlu sú aspekty, ktoré zohľadňuje certifikát WELL.

Reinoo a certifikáty LEED a WELL

NORDCITY Poštová získala certifikát LEED v4 GOLD v roku 2019. Pri jej rekonštrukcii sme do maximálnej miery využili recyklované materiály z pôvodnej budovy. A to až do výšky 95,7% stavebného odpadu. V budove sú inštalované nízkoprietokové batérie, sprchy a úsporné toalety a pisoáre. Vďaka tomu ušetríme ročne 2 milióny litrov pitnej vody. Pod parkoviskom sú zabudované najmodernejšie vsakovacie jamy a lapače ropných látok, ktoré sú schopné zachytiť až 300 m³ dažďovej vody. Pre cyklistov sme vybudovali atraktívne úložisko so vstupom z parteru budovy, šatne a sprchy. Alternatívna doprava je podporená umiestnením nabíjacích staníc k parkovacím miestam vedľa budovy.

NORDCITY Obchodná mieri na získanie oboch certifikátov a to rovno v tej najprestížnejšej kategórii Platinum. Strecha budovy NORDCITY Obchodná je na 70% pokrytá zeleňou a zvyšnú časť tvorí vysokoodrazový asfaltový pás svetlej farby. Spojenie týchto dvoch riešení zabezpečí, že budova sa nebude v horúcich mesiacoch prehrievať. Na pozemku je zároveň vybudovaných 90m³ vsakovacích nádrží + 30m³ retenčných nádrží, ktoré zachytia 100% zrážkovej vody. Táto voda je následne využitá na závlahu okolitej zelene a strechy.

Budovy s certifikáciou LEED a WELL sú nielen skvelou investíciou, ale aj atraktívnym cieľom pre domácich aj zahraničných investorov.