Poštová 1 ocenená certifikátom LEED GOLD v4

7.11.2019

Novo vzniknutá Biznis zóna Poštová 1 v Žiline je navrhnutá a dokončená s ohľadom na environmentálne prostredie a s pomocou najlepších technológií v najvyššom štandarde. Budove Poštová 1 bol v októbri udelený certifikát LEED GOLD v4.

Pre získanie certifikátu LEED v kategórii GOLD vo verzii v4 je nevyhnutné splniť náročné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Proces získania certifikátu bol okrem energetických úspor zameraný najmä na zlepšenie kvality pracovného prostredia a jeho optimalizácie na životné prostredie.

Hodnotené sú najmä tieto faktory: integratívny proces (integrative process), lokalita a doprava (location & transportation), udržateľné miesto výstavby (sustainable sites), využitie vody (water efficiency), energia a atmosféra (energy & atmosphere), materiály a zdroje (material & resources), kvalita vnútorného prostredia (indoor environmental quality) a inovácia (innovation). 


• Akým spôsobom zabraňujeme vzniku tepelného ostrova?

Pre zamedzenie prehrievania strechy budovy boli navrhnuté vysoko odrazivé biele materiály. Vďaka tomu znižujeme náklady na chladenie, použité materiály prispievajú k chladnejšej mikroklíme v okolí budovy a zároveň je chránená technológia umiestnená na streche. V okolí budovy boli zachované pôvodné i prisadené ďalšie stromy, aby aj v lete bolo prostredie udržiavané v príjemnej teplote. Plocha vonkajšieho parkoviska bola navrhnutá z bieleho odrazivého materiálu tak, aby sa neprehrievala. Stromy boli vysádzané tak, aby prirodzene tienili zaparkované autá.

• Ako sme zachránili stromy v tesnej blízkosti budovy?

V oblasti existujúcich stromov a ich koreňovej sústavy bol zabránený pohyb ťažkým mechanizmom tak, aby nedošlo k poškodeniu. V neposlednom rade sme zachovali aj stromy, ktoré boli pôvodne určené na výrub.

• Ako šetríme pitnou vodou?

V budove sú inštalované nízkoprietokové batérie, sprchy a úsporné toalety a pisoáre. Vďaka tomu ušetríme ročne 2 milióny pitnej vody. Pod novo vzniknutým parkoviskom sú zabudované najmodernejšie vsakovacie jamy a lapače ropných látok, ktoré sú schopné zachytiť až 300 m³ dažďovej vody. Takto zachytená voda neodteká do kanalizácie ani mimo územie, ostáva na mieste, vďaka čomu nedochádza k vysušovaniu, a tak si plní svoje prirodzené ekologické funkcie. Pre maximalizáciu ďalšej úspory polievame vegetáciu zachytenou dažďovou vodou.

• Ako neodvážať stavebný odpad na skládku?

Pri rekonštrukcii sme do maximálnej miery využili recyklované materiály z pôvodnej budovy. A to až do výšky 95,7% staveného odpadu!

• Ako znižujeme množstvo prachu na pracovisku?

Už počas výstavby sme starostlivo chránili rozvody vzduchotechniky pred prachom. Počas celej doby prevádzky je privádzaný vzduch filtrovaný vysoko efektívnymi filtrami.

• Ako znižujeme spotrebu energie?

Vďaka simulácii sme našli spôsob ako zvýšiť energetickú efektívnosť, spôsob a potrebu budovy počas celého roka.

• Prečo prísť na bicykli?

Pre cyklistov sme vybudovali atraktívne úložisko so vstupom z parteru budovy, šatne a sprchy. Alternatívna doprava je podporená umiestnením nabíjacích staníc k parkovacím miestam vedľa budovy.


Našou filozofiou je prinášať riešenia šetrné k životnému prostrediu vo všetkých ohľadoch. Medzi hlavné výhody zelenej budovy patria najmä nižšie prevádzkové náklady, kvalitnejšie pracovné a životné prostredie a v neposlednom rade zvýšenie investičnej hodnoty budovy. Okrem moderných kancelárskych a obchodných priestorov Poštová 1 ponúka aj dostatočný počet parkovacích miest a zelených plôch v okolí.

Veľkým a ďalším úspechom a zároveň uznaním kvality našej práce je aj, že vydavateľstvo EUROSTAV udelilo Biznis Centru Poštová 1 Žilina najprestížnejšiu cenu v tejto oblasti na Slovensku s názvom VISIO 2020 ako ocenenie za významný čin v oblasti udržateľnosti architektúry a výstavby za rok 2018/2019.