Nadácia Milana Dubca podporí žilinské projekty vo výške 30-tisíc eur

23.01.2022

Nadácia vyhlasuje grantový program #krajsievmeste, vďaka ktorému získajú úspešné projekty zo Žiliny podporu vo výške 30 000 eur.

Nadácia vyhlasuje grantový program #krajsievmeste, vďaka ktorému získajú úspešné projekty zo Žiliny podporu vo výške 30 000 eur.

Hoci ide o prvý grant nadácie, enviromentálnym projektom, výsadbe zelených plôch i čisteniu zanedbaných častí mesta sa podnikateľ a investor Milan Dubec venuje už dlhodobo prostredníctvom developerskej spoločnosti Reinoo. Tá sa zameriava na výstavbu projektov s dôrazom na verejné priestory, zeleň a ekologické riešenia.

Do grantového programu sa môžu zapojiť projekty zamerané na obnovu zanedbaných lokalít, revitalizáciu prírodných a verejných priestranstiev, skrášlenie detských ihrísk i na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a klimatických zmien.

„Zeleň a stromy majú pre mesto obrovský význam, pretože o pár rokov ponúknu čoraz vzácnejší tieň. Potrebujeme oživiť miesta, kde sa ľudia stretávajú, kde pracujú, kde sa hrajú ich deti,“ hovorí Milan Dubec a dodáva, „Záleží mi na Žiline, je to mesto, kde žijem a pracujem, kde sa stretávam s priateľmi. Verím, že vďaka podpore zmysluplných projektov môže Žilina ponúknuť veľa skvelých možností, pre ktoré sa mladí ľudia rozhodnú ostať žiť v meste, ktoré plnohodnotne naplní ich predstavu o vysokej európskej kvalite života.“

O finančnú podporu z nadácie môžu požiadať jednotlivé subjekty od 24. januára do 13. februára 2022 na stránke nadácie www.nadaciamd.sk, kde nájdu aj kompletné informácie k žiadosti i grantovému programu.

Práve grantový program je jednou z foriem, ako chce nadácia dosiahnuť pozitívne zmeny v oblasti klimatickej krízy, ochrany životného prostredia a demografických zmien, teda v oblastiach, ktorým sa nadácia venuje.

Ďalšie novinky

Zobraziť všetky