Ako sa v Žiline tvorí architektúra chrániaca životné prostredie

21.01.2019

Žiť a pracovať v súlade s prírodou je veľmi dôležité. Má to vplyv nielen na náš každodenný výkon, ale aj celkový životný balans. Aj preto sa developeri snažia preniesť do našich bytov a kancelárií zelené riešenia, ktoré berú ohľad na životné prostredie a zároveň vyhovujú našim rastúcim nárokom a štandardom.

Takúto architektúru môžeme nazvať aj zelenou. Je to spôsob výstavby, ktorý sa snaží minimalizovať dopady na životné prostredie a nenarúša, ale naopak dopĺňa okolité prostredie v duchu trvalo udržateľného rozvoja. Takéto riešenia sa v čo najväčšej miere snaží používať aj spoločnosť Reinoo, ktorá aktuálne v Žiline stavia kancelársku budovu na Poštovej ulici a bytové domy Zelené Vlčince. 

Rekonštrukcia starej administratívnej budovy na Poštovej ulici na sídlisku Vlčince, ktorá už nespĺňala požiadavky na moderné a ekologické kancelárie, bude dokončená v marci 2019. Celá rekonštrukcia budovy prebieha v súlade s certifikátom LEED GOLD (Leadership in Energy and Enviromental Design). Samotná budova bude spĺňať prísne energetické normy. Dosiahne tak energetickú efektívnosť na úrovni A1.

Okrem vnútorných ekologických riešení, sa nezabudlo ani na okolie a citlivé zasadenie stavby do miestneho ekosystému. Pod novým parkoviskom boli zabudované najmodernejšie vsakovacie jamy a lapače ropných látok, ktoré sú schopné zachytiť až 300 m³ dažďovej vody. Táto voda však neodteká do kanalizácie a mimo územie, ale ostáva na mieste, vďaka čomu nedochádza k jeho vysušovaniu či odvodňovaniu a plní si svoje prirodzené ekologické funkcie.

Voda je prirodzene vracaná do pôdy alebo je ju možné následne využiť na rôzne iné účely. Napríklad na zavlažovanie stromov. Tých tu bude vysadených najmenej 60 a budú súčasťou miestneho parčíku pre Žilinčanov. Pôjde pritom o veľké stromy vo veku 9 – 11 rokov, s obvodom kmeňa okolo 25 – 35 centimetrov. Využitie stromov a zelene je dôležité, nakoľko zohrávajú pri tvorbe kvalitného životného priestoru nemalú úlohu.

O návrh krajinnej architektúry sa postaral záhradný a krajinný architekt Ing. Richard Fabrici, ktorý vie, že pohľad na zeleň upokojuje, prináša rovnováhu a poskytuje úľavu pre oči. Aj preto sa priamo pred budovou bude nachádzať veľký revitalizovaný park s opravenými chodníkmi a lavičkami, ktorý sa stane dôležitým miestom, kde – dúfame – to „bude žiť“ napríklad komunitnými piknikmi.

Spätosť architektúry s prírodným prostredím je podľa viacerých výskumov naozaj veľmi dôležitá. Zeleň sa však môže stať doslova aj súčasťou architektúry. V posledných rokoch získavajú popularitu najmä zelené strechy. Oživujú stavbu a zlepšujú komfort v nej. Podobný prístup zvolila spoločnosť Reinoo v jej najväčšom rezidenčnom projekte Zelené Vlčince.

Ako už samotný názov vypovedá, veľký dôraz bol pri príprave projektu kladený na využitie ekologických riešení a zeleň. V okolí bytových domov bude realizovaná nadštandardná parková výsadba so vzrastlými stromami s výškou až 6m. Samotné strechy bytových domov budú realizované ako zelené, vegetačné, bez nároku na údržbu.

Vegetačné súvrstvie priaznivo pôsobí na mikroklímu v okolí budovy, nahradí zastavanú zeleň, a veľmi účinne chráni bytový dom pred teplotnými výkyvmi v priebehu dňa. Vďaka čomu sa zvýši komfort bývania, ale aj znížia náklady na vykurovanie. Samozrejmosťou je inštalácia systémov na vsakovanie dažďovej vody, zabezpečí prirodzený odvod vody z územia naspäť do pôdy, namiesto odvádzania do kanalizácie. Šetrí tak aj peňaženky budúcim majiteľom bytov, ktorí ušetria na stočnom. 

Ako sa hovorí, keď dvaja robia to isté, výsledok nemusí byť rovnaký. Podobne to platí aj pri developerských firmách, nakoľko nie všetky využívajú zelené riešenia. Spoločnosť Reinoo sa snaží byť spoločensky zodpovedná a preto všetky svoje environmentálne ciele spoločne konzultuje so Združením domových samospráv a jej predsedom pánom Slávikom, ktorý má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a reprezentuje aj miestnych obyvateľov.

Združenie spolu s ich expertmi pomohli rozpracovať environmentálne opatrenia na úroveň, ktorá je príkladom dokonca v európskom rozsahu a veríme, že tým Žilinčanom prinesieme novú úroveň kvality a životný štandard, ktorý si určite zaslúžia. Vytvárame tak spolu domov Žilinčanom, ktorý je nielen dobrým miestom pre život, ale aj príkladom pre iných.

Viac informácií o projekte Zelené Vlčince nájdete nájdete na www.zelenevlcince.sk